Minggu, 02 Februari 2014

Hasil Ujian Tahsin Semester Ganjil 2013 -Akhwat

PENGUMUMAN HASIL UJIAN TAHSIN
SEMESTER GANJIL 2013


Baarokalloh kepada teman-teman yang telah dinyatakan LULUS dalam ujian tahsin semester ganjil Tahun Ajaran 2013/2014.  Berikut kami lampirkan nama-nama yang yang telah LULUS ujian tahsin 1 dan tahsin 2 beserta nilainya. Besar harapan kami teman-teman bisa melanjutkan KBM. Dari tahsin 1 ke Tahsin 2, kemudian yang dari tahsin 2 ke kelas Tahfidz.

·         PRA TAHSIN

No.
Nama Santri
Dept/Angkatan
No.HP
Nama
 Instruktur
Skor Nilai
Nilai Mutu
Keterangan
1
Munawaroh
ESL/48
85641317914
Chintia
70
 B
LULUS
2
Yestria Apriliana

85851357220
Chintia
71
 B
LULUS
3
Anggun N D
BIK/50
85716022077
Chintia
79
 A
LULUS
4
Risa R
MAN/48
87879388555
Chintia
70
 B
LULUS
5
Tanisa Hasna T
ESP/50
85742568952
Chintia
78
 A
LULUS
6
Dian Haryati
PTN/48
87896437160
Mira
62
 C
Lulus  (Rekomend Instruktur)
7
Dinda Aisyah
SVK
85719534496
Mira
69
 C
Lulus  (Rekomend Instruktur)Instruktur
8
Fifi U A
FIS/50
85642425872
Muthi
70
 B
LULUS
9
Zaidah Rifah
STK/50
85729284728
Muthi
77
 A
LULUS
10
Rahmadini N

85788442218
Isma
62
 C
Lulus  (Rekomend Instruktur)
11
Dhinda M P

85758595734
Isma
78
 A
LULUS
12
Nuzul Putriandani
GM/50
87732561778
Isma
73
 B
LULUS
13
Sati Warsini
PSP/50
89693348741
Isma
75
 B
LULUS

KRITERIA KELULUSAN PRA TAHSIN :
A : N 75
B : 70 N < 75                                                                    
C : N < 60·         TAHSIN 1
No.

Nama


Dept/Angk


No.HP


Nama
Instruktur
Nilai Ujian Lisan
Nilai Ujian Tulis
Nilai Mutu


Keterangan
(UL)
(UT)
UT
UL
1.       
Ade Fitri N
PTN/50
89638780220
Ayu
78
83.5
B
A
Lulus
2.       
Rima Osiana

87870130414
Ayu
85
91.5
A
A
Lulus
3.       
Sumaiyah
Kim/50
85797550112
Ayu
80
89.5
A
A
Lulus
4.       
Viny Marzella
Eksyar/50
85782792422
Azizah
75
96
B
A
Lulus
5.       
Warysatul Ummah
IFO/2013
85277832343
Azizah
80
58.5
A
C
Lulus  (Rekomendasi  Instruktur)
6.       
Yeni Astuti

83873080375
Azizah
77
83.5
B
A
Lulus
7.       
Fahamah Syarifa
BIO/50
85691825404
Hasna
75
78
B
B
Lulus
8.       
Faridatul Khumairot
AGH/47
85735005018
Hasna
79
71
B
B
Lulus
9.       
Nanda Mutiah A
THH/50
87737886673
Hasna
80
77
A
B
Lulus
10.   
Nurul Aulia Rahma

85691220823
Hasna
82
83
A
A
Lulus
11.   
Sara Dwi R

83876374377
Hasna
83
85
A
A
Lulus
12.   
Siti Julpah
STK/49
85720818283
Hasna
77
72
B
B
Lulus
13.   
Sarah Diana Y
ITP/48
81389457530
Husna
75
77
B
B
Lulus
14.   
Tina Nuraeni
FIS/50
87728097013
Husna
77
92
B
A
Lulus
15.   
Vishy Eka Putri

81949363505
Husna
80
92.5
A
A
Lulus
16.   
Isyfi Syaufi N
AGH/50
89681402693
Juju
78
80.5
B
A
Lulus
17.   
Nur Ajijah

83819034146
Juju
81
71.5
A
B
Lulus
18.   
Nur Annisa S
PTN/48
81283060722
Juju
80
79
A
B
Lulus
19.   
Rizkiya Hani

8999377616
Juju
77
83.5
B
A
Lulus
20.   
Anggi AR
GM/49
81388020244
Lisa
75
93
B
A
Lulus
21.   
Atqiya Nur A
THP/50
85721858658
Lisa
80
75.5
A
B
Lulus
22.   
Himatul Aliyah

85740408325
Lisa
81
70
A
B
Lulus
23.   
Lani Ulung I.P
Ilkom/49
85647352356
Lisa
79
80.5
B
A
Lulus
24.   
Lillah W
EPW/49
8567760333
Lisa
73
87
C
A
Lulus
25.   
Vatin Tri G
THP/2012
85241584608
Lisa
79
78
B
B
Lulus
26.   
Andini Qashrina D
MAT/48
83894723882
Mba Fathia
75
69.5
B
B
Lulus
27.   
Indah Purnamasari
GM/47
85695111708
Mba Fathia
84
94.5
A
A
Lulus
28.   
Megawati
BIO/47
83877517445
Mba Fathia
84
97
A
A
Lulus
29.   
Sri Wahyuni N
KOM/49
85295649564
Mba Fathia
79
71
B
B
Lulus
30.   
Azkiyyatus S
SKPM/49
87773248729
Mba Ichi
79
78
B
B
Lulus
31.   
Farah Fitri Aula
ITP/50
83891031972
Mba Ichi
80
73.5
A
B
Lulus
32.   
Fitri  Juariah
Ilkom/49
8561235124
Mba Ichi
75
78.5
B
B
Lulus
33.   
Lusi Silvia
MAN/48
82130954487
Mba Ichi
81
86.5
A
A
Lulus
34.   
Siti Masyitoh S
ITP/50
89688534521
Mba Ichi
84
76.5
A
B
Lulus
35.   
Ai Hera A
FIS/49
85794646272
Mba Kiya
79
91.5
B
A
Lulus
36.   
Nur Khamidah

89665683257
Mba Kiya
78
94.5
B
A
Lulus
37.   
Sabihah
TIN/48

Mba Kiya
83
85
A
A
Lulus
38.   
Putri Windiastuti


Mba Kiya
75
79
B
B
Lulus
39.   
Dewi Widayanti

89623883719
Mba Nina
81
72
A
B
Lulus
40.   
Gita Pratiwi
FIS/49
87828002011
Mba Nina
78
73.5
B
B
Lulus
41.   
Hanyfa
AGB/49
85711590931
Mba Nina
77
81.5
B
A
Lulus
42.   
Jawa Arum M
AGH/50
85645768224
Mba Nina
78
76.5
B
B
Lulus
43.   
Mia Maesaroh
KIM/46
85711618724
Mba Nina
83
84.5
A
A
Lulus
44.   
Nurul Hikmah
MNH/50
81908623968
Mba Nina
75
62
B
B
Lulus
45.   
Rahmawati S          
KIM/46
85711083004
Mba Nina
75
75
B
B
Lulus
46.   
Riyma Maysa
MNH/47
87770712636
Mba Nina
79
80.5
B
A
Lulus
47.   
Annisa Putri

85716937078
Mba Wahyu
80
68.5
A
B
Lulus
48.   
Irma Nurmala

85794980859
Mba Wahyu
84
97
A
A
Lulus
49.   
Sulaisiyah

83853203167
Mba Wahyu
80
69
A
B
Lulus
50.   
Herlina Puji CL
Faperta/50
85749478004
Mina
77
77
B
B
Lulus
51.   
Mulyaningsih
FIS/49
85726202889
Mina
75
67.5
B
B
Lulus
52.   
Nuraina
IE/50
89626013210
Mina
79
86.5
B
A
Lulus
53.   
Rizki Aminah
ESL/48
83894639737
Mina
78
69.5
B
B
Lulus
54.   
Meida Maya P
Eksyar/49
8984273676
Mina
78
92.5
B
A
Lulus
55.   
Robika

85273076462
Mina
82
85
A
A
Lulus
56.   
Dian K
FKH/48
85220257361
Novi
77
79.5
B
B
Lulus
57.   
Fitriyani
GM/50
85366825195
Novi
80
78.5
A
B
Lulus
58.   
Isro Najiah
BDP
85767185569
Novi
83
94
A
A
Lulus
59.   
Indah W
MAT/48
85732737786
Novi
75
82
B
A
Lulus
60.   
Elsa Irasanti
KIM/50
85888302630
Rani
83
79
A
B
Lulus
61.   
Jumiati
BOT
85781238373
Rani
76
71.5
B
B
Lulus
·         TAHSIN 2

No.

Nama
Dept/Angk
No.HPNama Instruktur
Nilai Ujian Lisan
Nilai Ujian Tulis
Nilai Mutu


Keterangan
(UL)
(UT)
UL
UT
1.        
Fitria Slameut
ITP/48
8977508400
Mba Titi
75
57
B
C
Bersyarat
2.        
Karunia M
KMF/2012
85694618284
Mba Titi
82
69
A
B
Lulus
3.        
Lailatus Syifa K
MSL/50
81932486795
Mba Titi
79
73
B
B
Lulus
4.        
Khovivatul I
TIN/48
85642866638
Mba Titi
75
27
B
C
Bersyarat
5.        
Kezia Putri K
STK/47
85717467851
Mba Beti
77
83
B
A
Lulus
6.        
Sakti Sila
Eksyar/50
85776970587
Mba Beti
75
68
B
B
Lulus
7.        
Indah W N
GM/49
85212617886
Mba Beti
78
44
B
C
Bersyarat
8.        
Hindah Sekar M
PTN/50
85759062216
Juju
84
70
A
B
Lulus
9.        
Giga R A
MSL/50
85727105057
Juju
75
77
B
B
Lulus
10.     
Zulfa Az-Zahroh
AGH/50
85725539592
Juju
84
92
A
A
Lulus
11.     
Astri Setiamurti
KPM/47
85694539494
Mba Okta
76
72
B
B
Lulus
12.     
Melani H
SVK/49
87744495765
Mba Wahyu
78
60
B
B
Lulus
13.     
Fitri N S
GFM/50
85717186906
Mba Wahyu
83
54
A
C
Bersyarat
14.     
Herlin Herlians
46


81
88.5
A
A
Lulus
15.     
Nur Amallia
KIM/47
85694793640
Mba Ria/Mba Ires
84
66
A
B
Lulus
16.     
Hidayatul M
KSHE/49
85710676891
Mba Salsa
75
77
B
B
Lulus
17.     
Prisca Yoko
AGH/49
83897970116
Mba Rai
82
54
A
C
Bersyarat
18.     
Sania Nala S

8976522377
Mba Rai
75
46
B
C
Bersyarat
19.     
Saptari Joan T
THP/46
85711559551
Mba Ina
84
50
A
C
Bersyarat
20.     
Novi Liani
BIO/49
85781049249
Mba Ina
76
45
B
C
Bersyarat
21.     
Syabina Aghni

87726744656
Mba Ires
83
78
A
B
Lulus
22.     
Tiana Fitrilia

82312692401
Mba Ires
75
83
B
A
Lulus
23.     
Nurul Ilmi

81998259562
Mba Ires
78
46
B
C
Bersyarat
KRITERIA KELULUSAN TAHSIN 1 DAN TAHSIN 2 :

Ujian Lisan                                        Ujian Tulis

A : 88 N 80                                     A : 100 N 80
B : 80 > N 75                                                B : 80 > N 60
C : N < 75                                            C :  N < 60                  
           

MINIMAL KELULUSAN ADALAH “B” .
SANTRI YANG NILAI UIJIAN BACA NYA “A” ATAU “B” , TETAPI NILAI UJIAN TULISNYA “C” , MAKA KELULUSANNYA :
o   DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REKOMENDASI DARI  INSTRUKTUR. UNTUK TAHSIN 1 ,
o   DENGAN MENGIKUTI UJIAN TULIS ULANG UNTUK TAHSIN 2.


“Tidak berkumpul suatu kaum  di salah satu rumah ALLAH untuk membaca  dan mempelajari Al-Qur`an kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat serta diliputi oleh malaikat serta ALLAH sebut dihadapan malaikat di sisi-NYA” (H.R Muslim)”CP AKHWAT :
SITI ZULAIHA ASYAROH  083898948094

*Bagi yang ingin mengambil berkas soal silahkan hubungi CP di atas .
Jazakunallahu khoiron katsiron
2 komentar:

  1. LpQ, saya yakin LPQ punya banyak agenda, mungkin lebih diramaikan kembali web nya, :D. Syukron

    BalasHapus